Se alla

Rapport från Hörbys Bildningsnämnd, december

Fredag 22 december 2023

Rapport från Hörbys Bildningsnämnd, december

På decembers möte initierade vi Liberaler tre ärenden.

1. Återöppnande av öppna förskolan för att kunna gå vidare med etablering av familjecentral i Hörby. Familjecentral är mycket viktigt för familjer och möjligheten för förebyggande arbete.

2. Att arbete för att bevaka hur arbetsmiljön för de som arbetar i våra olika utbildningar ska noga följas vad det gäller sjukfrånvaro, personalomsättning och våra medarbetares behörigheter.

3. Att det ska föras tydligare diskussioner och informeras bättre kring arbete med framtida skollokaler, t ex högstadium.

Genomströmningstider för gymnasieelever redovisades, alltså hur många som är klara med studierna på tre år och hur många som behöver fyra år, eller gjort omval och därför går ett extra år. Några år har studietiden generellt sjunkit, men senaste året har det ökat igen. Fler elever som egentligen inte varit behöriga för gymnasie men fått hjälp att bli antagna har slutfört gymnasiestudierna, om än på lite längre tid. Att slutföra gymnasiestudier är en viktig faktor för att på ett bra sätt lyckas försörja sig i framtiden.

Ett nytt beräkningssystem för skolpengens beräkning är på förslag. Då frågor kring bland annat vad man tänker sig att detta ska få för effekter inte kunde besvaras av mötets deltagare kunde beslut inte tas och sköts till senare möte.

Verksamhetsplan för 2024 presenterades, men frågor kring denna kommer även här att besvaras vid nästa möte. Dock kan vi läsa om att man vill satsa mycket på tidiga insatser, och rätt insatser för att öka läsförståelse och elevernas resultat som generellt sjunkit. Vi undrar vad man tänker med tidiga insatser? Från förskolan?

Arbete med hög frånvaro och oro för att skolplikten inte uppfylls pågår och effektiviseras. För många elever har för mycket frånvaro. Elever måste vara i skolan för att kunna nå målen. Anledningar till frånvaron kan vara många och måste anpassas efter varje individ.

Tjänstemännen har som förslag att under 2024 ska ett av de kortsiktiga målen vara att frånvaron ska sjunka med 5%, men detta motsatte sig SD och M. Modet finns inte att satsa starkt, eller kan anledningen vara oro för att få röd markering om målet inte nås? Liberalerna ville stötta tjänstemännen i sitt förslag och har reserverat sig mot styrets beslut att nöja sig med att minsta lilla förbättring är gott nog och avslå målet på 5%…

Ingen ny information fanns kring läget med effektiviseringar av förskolan.

Dock kan vi se att det i varje fall inte kan bli fråga om att uppemot 20 medarbetare ska lämna förskolan.

För oss Liberaler kan detta snarare vara en möjlighet till tidiga insatser värda namnet, att satsa på tillräckligt med lärare och andra pedagoger i förskolan som kan lägga en ännu bättre grund för barnens fortsatta lärande…

Med detta önskar Liberalerna Hörby er alla en God Jul och ett Gott Nytt År