Se alla

Månadsrapport från sektor omtanke

Torsdag 7 december 2023

På kvällens nämndmöte med  sektor Omtanke

Sektor Omtanke har fått ett uppdrag att se över vilka kostnader de kan spara in på utifrån det ekonomiska läge kommunen befinner sig i.

Sektorn har kommit fram till en rad åtgärder kopplat till att de plockar bort verksamheter som inte är lagstadgade.  Detta innebär så klart att det kan påverka kvalité men även att många värdefulla verksamheter föreslås försvinna som fyller uppdraget att ge medborgarna rätt till att känna välbefinnande och rätten till ett värdigt liv.

Två viktiga verksamheter som föreslås tas bort är Vardagsrummet och Café Källan.

Vardagsrummet är en verksamhet som finns för våra medborgare som vill ha aktiviteter och medverka i olika gruppverksamheter såsom allsång, Mat & Prat, sittgympa, anhörigas café, demensutbildningar och mycket annat.

Café Källan är ett café som finns på vårt största äldreboende Källhaga, som är mycket besökt och uppskattat av brukarna och deras anhöriga. Det är en aktivitetsverksamhet med fokus på aktiviteter, gemenskap och social samvaro.

Under nämndens möte fanns det en oenighet gällande att stänga ner Vardagsrummet samt Café Källan. Första förslaget är att stänga ner både Vardagsrummet och Café Källan vilket ändrades på sittande möte till att istället bli vidare utredning kring Vardagsrummet men det kvarstod att Café Källan skulle stängas ner.

L säger att även Café Källan måste utredas vidare och är inte beredda att stänga ner denna verksamheten, dock gick inte detta beslut igenom utan verksamheten ska upphöra.

Liberalerna reserverar sig mot beslutet